ราคา McDonald's ในอเมริกา

posted on 30 Sep 2015 10:26 by pack in Travel directory Food, Travel

ราคา McDonald's ในอเมริกา

ไปประเทศไหนก็หนีไม่พ้น ไม่ว่าจะด้วยความสะดวก หรือความขี้เกียจ ความเร่งรีบ ต่าง ๆ ทำให้ต้องแวะกินบ้างเป็นบางเวลา เอาราคาและหน้าตามาให้ดูเผื่อใครคิดอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรดี

Los AngelesWashington, D.C.