การเดินทางใน Los Angeles

Metro หรือรถไฟฟ้าใน LA ถือว่าเดินทางได้สะดวกสบายระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นเมืองที่ใหญ่มาก ๆ Metro จึงไปได้ไม่ครบทุกสถานที่ อยากถ้าต้องการไป Santa Monica เราก็ต้องเปลี่ยนไปนั่ง Bus แทน แต่เราสามารถใช้ Tap Card เป็นบัตรโดยสารได้  

บัตรนี้ต้องไปซื้อที่เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารในสถานีครับ จะงงมาก ในวันแรก เพราะมันไม่มีอะไรบอกเลยว่าซื้อตรงไหน  ต้องไปคอยยืนดูเอา และสถานี Metro ของที่นี่ ไม่มีช่องจำหน่วยตั๋วแบบที่มีพนักงานให้บริการ เอาเป็นว่าแทบจะไม่เห็นพนักงานให้บริการเลยด้วยซ้ำ ทุกอย่างทำเองหมด

หน้าตาแบบนี้